MENU
Aula_close Layer 1

Referat Skolebestyrelsen 180121

Referat for skolebestyrelsesmøde 18.01.2021 Frejaskolen

 

Dato: 18.01.2021                                                        

Kl.:  15.30– 18.30                                                                   

Sted: Teams

Afbud senest 18.01.2021 kl.12.00        

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Repræsenteret

Afbud

Louise Brandt Olsen -

x

 

Olga Dymaretska - forældrerepræsentant

x

 

Karam Sidaros - forældrerepræsentant

x

 

Katrine S Pedersen- forældrerepræsentant

x

 

Ida Østergaard - forældrerepræsentant

 

 

Stephanie E. Munck - forældrerepræsentant

x

 

Katrine Kjær - forældrerepræsentant

x

 

Birgitte Holm-Johnsen - medarbejderrepræsentant

x

 

Annette Engeltoft Nielsen - medarbejderrepræsentant

x

 

Lisbeth H. Hansen - medarbejderrepræsentant

x

 

Sanne Strange – Pædagogisk leder KKFO VP

x

 

Mette Molander Eriksen– skoleleder

x

 

Jeanet Bentsen -souschef (Referent)

x

 

 

 

Vær opmærksom på, at mødet er på Teams og starter 15.30 med en gennemgang af grundlaget for skolens budgetter.

 

Type: B = beslutning – D = drøftelse – O = Orientering

Pkt.

Emne

Tid

Type

Referat

 1.  

Budgetter v/Birgit

 • Hvad er budgetrammen per org nr.?
 • Hvordan bliver den budgetramme beregnet?
 • I det hele taget har vi mest været fokuseret på udgifter i forbindelse med budgetgennemgange, men bestyrelsen vil gerne have bedre forståelse for indtægterne også.
 • I forhold til udgifter vil vi gerne vide hvilke udgifter er låst og hvilke kan vi ændre på.

45

O

Birgit gennemgår principper for budgetopbygning.

I 2021 skal vi benytte nye skemaer, hvoraf man kan se budgetjusteringer.

 

 

 1.  

Godkendelse af dagsorden

5

B

Godkendt

 1.  

Orientering fra bestyrelse, medarbejdere og ledelse.

-herunder corona-nedlukning, samarbejde med engskolen v/ Stephanie

15

O

Stephanie fortæller, at alle er opmærksomme på at der er Corona. Det var lidt forvirrende i efteråret for forældrene, med de første meddelelser, men meddelelserne inden skolestart i januar, gav bedre overblik for forældrene.

Bestyrelsen er blevet kontaktet af bestyrelsesformanden fra Engskolen om oprettelse af et specialskoleudvalg, Engskolens skolebestyrelse vil vende tilbage.

Medarbejderne på RHV. Det er en isoleret tid, hvor man er i egen gruppe og har sparsom kontakt til resten af huset. Undervisningen kører både på skolen og via Teams. De elever der er hjemme, giver udtryk for, at det for nogle kan være lidt hårdt at være meget på Teams.

I VP tegner det samme billede sig. Skoledagen er anderledes, de fleste elever kommer i skole.

Personalet er ramt af den lukkethed Corona medfører, samt at det for nogle er presset, at skulle undervise egne børn hjemme og samtidig passe sit arbejde.

Spørgsmål om fast testprocedure for Corona drøftes, da almindelig drift giver anledning til bekymring.

På Rughavevej øver vi os i at have KKFO på trods af Corona, ved fx at spille med åbne døre på tværs af grupper.

Ledelsen: Corona fylder meget. Vi bruger meget tid på, at få enderne til at mødes med de restriktioner og afstande vi har i øjeblikket.

Mette har været sygemeldt siden midt december, derfor er meget kommunikation gået gennem Jeanet. Mette forventer at genoptage ultimo januar.

Der er ikke ændringer i personalet på RHV, men vi ønsker to medarbejdere tillykke familieforøgelse.

I VP er en ny lærer og en ny pædagog ansat. Derudover skal der afholdes samtaler til to faste pædagogstillinger i VP.

 

 1.  

Årets indsatser v/Mette

Hvilke indsatser pædagogisk og fagligt har skolen valgt?

10

O

Bilag

Mette gennemgår dokumentet.

 

 1.  

Forretningsprincipper

-Nedsættelse af udvalg v/Karam

10

B

En lille korrektion, punktet skulle hedde Frejaskolens principper.

Udvalg bestående af Karam, Louise. Mette er naturligvis også en del af udvalget.

Stephanie sender relevante dokumenter fra forrige år til hele bestyrelsen, og på næste møde etableres udvalget endeligt.

Stephanie sender ligeledes et link fra ”Skole og Forældre”, så man kan læse om skolebestyrelsens arbejde med principper.

 

 1.  

Kort om årshjul v/ Stephanie

10

O

Bilag

Stephanie gennemgår.

Feedback modtages gerne. Dokumentet er dynamisk og vil løbende blive justeret.

Temaer, frekvens og input til stormøde for forældre drøftes.

 

 1.  

Udslusning af børn v/Mette

-oplæg til proces

-Baggrund, rammer og statistik

15

D

Bilag

”Plads til forskellighed” er et tema for arbejdet med alle elever/børn i daginstitutioner og folkeskolen i Københavns Kommune.

Vi skal på Frejaskolen også arbejde med dette. Fx skal vi i revisitationen være opmærksomme på hvilke elever vi ser har mulighed for at kunne sluses tilbage til folkeskolen i løbet af deres skoletid.

Processen omkring en evt. udslusning drøftes, og det understreges, at det altid vil være i et samarbejde mellem forældre, barn og skole. Dialogen er vigtig.

Det foreslås, at udslusning bliver en del af principperne.

 

 1.  

Kvalitetsrapport v/Mette

20

O

Bilag

 1.  

Valby Parken

-Visioner

-Midlertidig status?

-Budgetter

-Traditioner

-Skal VP fortsætte og i så fald under egen ledelse eller som det er nu?

-hvis ikke VP skal fortsætte, hvad så med de elever som går på skolen? v/Mette

30

 

Mette orienter om VP og vi tager punktet op igen til næste møde den 1/3

 

 1.  

KKFO

-KKFO råd?

-Hvordan får vi flere medlemmer i KKFO?

v/ Stephanie

15

 

 

 1.  

Punkter til næste møde den 1/3-21

-Temaer til forældremøder

-Kvalitetsrapport v/Mette

-KKFO

-KKFO råd?

-Hvordan får vi flere medlemmer i KKFO?

v/ Stephanie

-Principper, nyt fra udvalget

- Udslusning, statistik

-VP-nyt

-Forældremøde og beretning

-Valg til bestyrelse

5

 

 

 

 

Evt.

 

 

 

 

 

Skolebestyrelsesmøder 2020/21

Mandag 28/9

Mandag 9/11

Mandag 18/1

Mandag 1/3

Mandag 12/4

Mandag 17/5