MENU
Aula_close Layer 1

Referat Skolebestyrelsen 130120

Dagsorden for skolebestyrelsesmøde 13.01.2020 Frejaskolen

 

Dato: 13.01.2020                                                         

Kl.:  16.30– 18.30                                                                   

Sted: Loungen på Rughavevej

Afbud senest 10.01.2020 kl.12.00        

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Repræsenteret

Afbud

Carsten Wolf Andersen - Formand

x

 

Olga Dymaretska - forældrerepræsentant

x

 

Katrine Møller Pedersen - forældrerepræsentant

x

 

Karam Sidaros - forældrerepræsentant

x

 

Ida Bonde Østergaard - forældrerepræsentant

x

 

Stephanie Elisabeth Munch - forældrerepræsentant

x

 

Katrine Kjær - forældrerepræsentant

x

 

Birgitte Holm-Johnsen - medarbejderrepræsentant

x

 

Annette Engeltoft Nielsen - medarbejderrepræsentant

x

 

Lisbeth H. Hansen - medarbejderrepræsentant

x

 

Karen Margrethe Hansen (Dete) – Pædagogisk leder Klub Rughave

x

 

Mette Molander Eriksen– skoleleder

x

 

Jeanet Bentsen -souschef (Referent)

x

 

 

 

 

 

Type: B = beslutning – D = drøftelse – O = Orientering

Pkt.

Emne

Tid

Type

Referat

  1.  

Godkendelse af dagsorden

 

5

B

Godkendt

  1.  

Orientering fra formand, medarbejdere og ledelse.

 

15

O

Formand

Medarbejdere: Vi er tilbage fra juleferie og der er stille og rolig opstart. Mange var glade for at komme tilbage til hverdagen.

For nogle af de nye elever har det været svært at starte på Frejaskolen, andre er faldet hurtigt til.

Klub og KKFO havde åbent i ferien, der var ganske få børn og vi hyggede os.

Til februar starter en pædagogstuderende på indskolingen.

Ledelse: I VP er en pædagog ophørt og vi skal efter budgetudmeldinger tage stilling til hvor mange personaler vi skal være.

Bestyrelsen taler om, at vedlægge et brev fra skolebestyrelsen i velkomstmappen til nye elever.

Der tales KKFO, og der er bred enighed om, at det er et godt tiltag for at give børnene øvebaner og fællesskab på tværs.

I VP arbejdes der ligeledes med aktiviteter på tværs i KKFO-tiden.

  1.  

Tilsynsrapporten KKFO

Pejlemærker

16.50 KKFO-leder fra VP Sanne deltager

30

O

Dete (leder i Klub Rughave) og Sanne (leder i KKFO, VP) fremlægger.

Tilsynet består af flere dele: Tilsynsbesøget, tilsynsdialog, fremlæggelse af rapport fra tilsynet og endelig den fremadrettede plan.

Pejlemærker: Sociale relationer, inklusion og fællesskab, forældresamarbejde, sammenhæng, krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis.

 

Rapporten kommer til at ligge på Frejaskolens hjemmeside.

 

  1.  

Psykologbetjeningen

BCK’s betjening af Frejaskolen er blevet reduceret med én dag, da den delte betjening mellem BCK og PPR er ophørt og vi nu alene bliver psykologbetjent af BCK uden kompensation af den dag der bortfalder.

15

D

Mette orienterer om den delte betjenings ophør, at vi på trods af flere børn har færre timer til psykologbetjening.

Katrine Kjær arbejder på et skriv til det politiske niveau.

 

  1.  

Ferieplan skoleåret 2020/21

Bilag

10

B

Vedtaget

  1.  

Ny registrering af elevfravær

5

O

Mette fortæller, at ledelsen i dag har været til møde om de nye fraværsregler. Vi skal i næste uge holde møde med området, hvorefter vi melder ud om de nye regler.

 

  1.  

Forretningsordenen v/Carsten

Husk bilag fra sidste møde

15

B

Ændres i §6 og fremlægges på næste møde

  1.  

Principper v/Carsten

Husk bilag fra sidste møde

15

D

Overgår til næste møde

  1.  

Punkter til næste møde den 24. februar 2020

5

O

Forretningsordenen v/Carsten

Husk bilag fra sidste møde

 

Stephanie udarbejder et oplæg til et brev fra skolebestyrelsen i velkomstmappen til nye elever.

 

 

Evt.

 

 

 

 

 


 

 

 

Bilag.

 

 Vejledende ferieplan for skoleåret 2020-21 i Københavns Kommune

 

 Sommerferie

29.06. 2020 – 07.08. 2020

 Efterårsferie

12.10 2020 – 16.10 2020

 

Juleferie

21.12. 2020 – 01.01 2021

 

Vinterferie

15.02. 2021 – 19.02. 2021

 

 Påskeferie

29.03. 2021 – 05.04 2021

 

St. Bededag

30.04 2021

 

Kr. Himmelfartsferie

13.05 2021 – 14.05 2021

 

Pinseferie

24.05 2021

 

Sommerferiestart

28.06 2021

 

 

           

 De nævnte dage er inklusive.

1. maj og Grundlovsdag er lørdage og derfor ikke medtaget i ovenstående.