MENU
Aula_close Layer 1

Referat Skolebestyrelsen 240220

Referat af skolebestyrelsesmøde 24.02.2020 Frejaskolen

 

Dato: 24.02.2020                                                         

Kl.:  16.30– 18.30                                                                   

Sted: Loungen på Rughavevej

Afbud senest 20.02.2020 kl.12.00        

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Repræsenteret

Afbud

Carsten Wolf Andersen - Formand

 

x

Olga Dymaretska - forældrerepræsentant

 

 

Katrine S. Pedersen - forældrerepræsentant

 

 

Karam Sidaros - forældrerepræsentant

 

 

Ida Bonde Østergaard - forældrerepræsentant

 

x

Stephanie Elisabeth Munch - forældrerepræsentant

 

 

Katrine Kjær - forældrerepræsentant

 

 

Birgitte Holm-Johnsen - medarbejderrepræsentant

 

 

Annette Engeltoft Nielsen - medarbejderrepræsentant

 

 

Lisbeth H. Hansen - medarbejderrepræsentant

 

 

Karen Margrethe Hansen (Dete) – Pædagogisk leder Klub Rughave

 

 

Mette Molander Eriksen– skoleleder

 

 

Jeanet Bentsen -souschef (Referent)

 

 

 

 

 

 

Type: B = beslutning – D = drøftelse – O = Orientering

Pkt.

Emne

Tid

Type

Referat

  1.  

Godkendelse af dagsorden

 

5

B

Godkendt

  1.  

Orientering fra formand, medarbejdere og ledelse.

 

15

O

Vi har på RHV ansat en KKFO-leder J

Hun hedder Anita og starter 2.3.2020. Hun har stor erfaring inden for autisme og behandling.

Vi havde fastelavn i sidste uge og det gik rigtig fint både i VP og på RHV.

Carsten har været på besøg i elevrådet og fortalt om skolebestyrelsesarbejdet. Én elev udviste interesse for bestyrelsesarbejdet og overveje et besøg.

Eleverne fortalte Carsten hvad de laver og arbejder med i elevrådet. Bl.a. blev der talt seksualundervisning, surveys, klimadag  m.m.

Demokratisk dannelse drøftes, herunder fortæller

Dete at arbejdet med klubrådet er højt prioriteret både blandt elever og personale.

Vinterferien i KKFO’en var lidt stille, det gik godt og var hyggeligt.

I VP tænker personalet meget over, hvor længe det ”midlertidige” varer og hvad fremtiden vil bringe. Mette fortæller at der ikke er bestemt noget centralt fra endnu.

I VP har vi fokus på en gruppe børn der har det særligt svært. Det arbejder vi på at ændre.

 

  1.  

Budget 2020/v Birgit

Bilag følger

20

B

Birgit fremlægger

Den besparelse der kom i 2019 på henholdsvis 814.000 og 403.000 kr, er gjort varige og vi har derfor besparelsen fremover også.

Denne besparelse skal indhentes over de næste par år og indhentes via personalereduktioner.

 

Der tales om mulige steder at spare.

 

KKFO-budgetter er endnu ikke færdige, og gennemgås på næste møde.

 

Budget for de to afdelinger 1942 og 5986 godkendes.

 

 

  1.  

Psykologbetjeningen/Katrine

Brev fra bestyrelsen

Bilag følger

15

D

Katrine K og Mette arbejder videre

  1.  

Seksualundervisning på Frejaskolen/ Carsten

10

B

Udsættes

  1.  

Ny registrering af elevfravær

5

O

Jeanet orienterer om de nye retningslinjer for registrering af fravær.

  1.  

Forretningsordenen v/Carsten

Husk bilag fra sidste møde

15

B

Udsættes

  1.  

Principper v/Carsten

Husk bilag fra sidste møde

15

D

Udsættes

  1.  

Punkter til næste møde den 30. marts 2020

5

O

Valg til skolebestyrelsen 2020-2024

Principper v/Carsten

Forretningsordenen v/Carsten

Seksualundervisning på Frejaskolen/ Carsten

Psykologbetjeningen/Katrine.

Velkomstskriv fra bestyrelse til nye forældre.

Skriv om hvordan man søger støtte til KKFO, forældre til forældre.

KKFO-budget