MENU
Aula_close Layer 1

Referat Skolebestyrelsen 010321

REFERAT af mødet 1.3. og 15.3.2021

Frejaskolen

Ekstramøde 15.3 2021 samme tid (16.30 – 18.30) og sted (Teams). Det fremgår a dagsordenen hvilke punkter der er behandlet på mødet 1.3.2021 og hvilket der skal færdigbehandles til mødet 15.3.2021.

 

Dato: 15.03.2021                                                        

Kl.:  16.30– 18.30                                                                   

Sted: Teams eller på Rughavevej alt efter situationen

Afbud senest 28.02.2021 kl.12.00        

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Repræsenteret

Afbud

Louise Brandt Olsen -

x

 

Olga Dymaretska - forældrerepræsentant

x

 

Karam Sidaros - forældrerepræsentant

x

 

.Katrine S Pedersen- forældrerepræsentant

x

 

Ida Østergaard - forældrerepræsentant

x

 

Stephanie E. Munck - forældrerepræsentant

x

 

Katrine Kjær - forældrerepræsentant

 

x

Birgitte Holm-Johnsen - medarbejderrepræsentant

x

 

Annette Engeltoft Nielsen - medarbejderrepræsentant

x

 

Lisbeth H. Hansen - medarbejderrepræsentant

 

x

Sanne Strange – Pædagogisk leder KKFO VP

x

 

Mette Molander Eriksen– skoleleder

x

 

Jeanet Bentsen -souschef (Referent)

x

 

 

 

 

 

Type: B = beslutning – D = drøftelse – O = Orientering

Pkt.

Emne

Tid

Type

Referat

 1.  

Godkendelse af dagsorden

 

5

B

Dagsorden af 15.3.2021

Godkendt

 1.  

Orientering fra bestyrelse, medarbejdere og ledelse.

 

15

O

Færdig behandlet

 1.  

Nyt om Valby Parkens overgang til selvstændig enhed på Østerbro v/ Mette

 

10

O/D

Delvis færdig behandlet – ny orientering på mødet 15.3.2021

Forældre i VP er blevet informeret om, at VP bliver selvstændig enhed og flytter til Østerbro.

Sanne fortæller, at eleverne får informationen samlet i eget team på mandag den 22. marts 2021.

Mette orienterer om procedure for ansættelse af skoleleder, herunder deltagelse af repræsentanter fra bestyrelsen. Ida Østergaard, Louise Brandt Olsen og Stephanie Munck indstilles til indstillingsudvalget.

Mette fremsender ansættelsesprocedurer til repræsentanterne.

Det forventes at stillingen besættes pr. 1.8.2021.

 

 1.  

Status på covid-19 v/Mette

 

10

O

Færdigbehandlet

 1.  

Orientering om henvendelse fra forvaltningen om skolens budget v/Stephanie.

Bilag 1

 

10

O

Færdigbehandlet

 1.  

Næste års budgetter v/Birgit

Gennemgang af næste års budgetter.

Bilag 2

b. Overblik over Valbyparkens etableringsbudget (fra sidste møde)

 

30

D/B

Punkt A færdigbehandlet

Punkt B behandles 15.3.2021

Mette orienterer om etableringsbudgettet.

Det er ikke muligt at fremskaffe et egentligt regnskab, da det indbefatter tre års regninger på alt fra møbler til tusser. Pengene er brugt til diverse inventar og løsøre.

Til det resterende beløb er der ønske om undervisningsmaterialer og borde/stole.

 1.  

Frejaskolens principper: Nyt fra Karam og Louise om arbejdet

 

10

O

Behandles 15.3.2021

Karam har søgt inspiration hos ”Skole og forældre”.

Frejaskolen er under samme regelsæt som folkeskolen, og vi skal derfor have principper for de lovpligtige områder. Principperne skal være retningsgivende.

Der rettes opmærksomhed på, at principperne efter 1.8. skal skræddersyes til VP.

Udvalget (Mette, Karam, Louise) vil udarbejde forslag til principper og tage dem op på bestyrelsesmøderne. Udvalget vil starte med de lovpligtige principper.

 

 

 1.  

Planlægning af forældremøde

a. Hvornår ligger forældremødet? 22/4

b. Hvordan afholdes mødet?

c. Ønsker vi temaer til de fælles forældremøder?

d. Skal vi arrangere informationsmøder?

 

15

D/B

Behandles 15.3.2021

Vi forventer at forældremødet den 22. april afholdes over Teams.

Mette introducerer mødet og her vil formandens beretning også finde sted. Dette vil være fælles og samtidig for de to afdelinger.

Efterfølgende vil forældremøderne blive delt op i afdelinger og herefter grupper, så forældre holder møde med personalet fra deres barns gruppe. Dette fortsat på Teams.

 

Vi skal på begge afdelinger vælge kandidater til opstillingslister til de to skolebestyrelser.

På rughavevej skal tages stilling til om valghandlingen skal/kan ske til forældremødet eller skal vente til det nye skoleår. I VP skal valget afvente den ny skoleleder 1.8.2021.

Jeanet undersøger om vi kan afholde elektronisk valg i tilfælde af kampvalg.

 

Fælles tema til forældremøder udsættes til efter corona.

 

 1.  

Kvalitetsrapport v/Mette

Gennemgang af kvalitetsrapport fra 2019

Bilag vedhæftet til sidste møde.

 

15

O/D

Behandles 15.3.2021

Mette gennemgår Kvalitetsrapporten 2019.

Pejlemærker for folkeskolen:

Faglighed

Chancelighed

Ungdomsuddannelse

Trivsel

Tillid og attraktivitet

 

 1.  

Statistik for udslusning af Frejaskolens elever til folkeskolen. v/ Mette

Bilag 3

 

10

O/D

Behandles 15.3 2021

Mette gennemgår statistikken

 1.  

Gennemgang af skolebestyrelsens kalender for det næste halvår (10)

Har vi brug for flere møder? Længere møder?

 

10

D

Behandles 15.3.2021

Beslutning: I 21/22 planlægger vi med 7 møder med mulighed for at indkalde til ekstra møder. Nogle møder kan efter aftale afholdes på Teams. Teams giver også mulighed for at nogle kan deltage via Teams på et ellers fysisk møde.

 

 1.  

Punkter til næste møde den

12/4

5

 

Orientering: Skolen har modtaget høring om ændring af skoledistrikt. Skolen svarer på vegne af skolebestyrelsen.

Punkter
Principper - forældresamarbejde

Valg til SB