MENU
Aula_close Layer 1

Bygninger

Bygninger

Skolens bygninger og faciliteter

 

Skolens fysiske opbygning

I 2005 blev bygningerne ombygget og renoveret, så de i dag fremstår imødekommende og indrettet til Frejaskolens elever med deres specifikke behov.

De tre etager udgør den fysiske opdeling. Indskolingen er i stueetagen, mellemtrinnet på første sal og en del af udskolingen og Pædagogisk Læringscenter på anden sal. Villaen, som ligger tæt på selve hovedbygningen, klods op af idrætssalen, rummer også elever i udskolingen.

Lokalernes indretning

Til hver gruppe på mellem 6 og 11 elever er der tre lokaler til undervisning. De fleste elever har en individuel arbejdsplads i et af disse rum. Et andet af rummene er som regel indrettet til fællesundervisning. Det sidste lokale er til mere fritidsprægede aktiviteter.

To og to råder grupperne også over et mindre køkken og depotrum.

Skolevejens trafiksikkerhed


De trafikale forhold omkring skolen

Da Frejaskolens elever bor i hele Københavns Kommune, er flere tilknyttet kørsel med taxa.

For de elever, der selv kan komme frem, kan vi fortælle, at Frejaskolen ligger tæt på offentlig transport. Valby Station ligger 100 m fra skolen. På Toftegårds Allé kører buslinje 4A og 8A, og på Valby Langgade kører linje 26.

Skolepatruljen

Fodgængerovergangen ved Toftegårdsvej og Rughavevej er lysreguleret. Fodgængerovergangen på Rughavevej er ikke lysreguleret, men hver morgen har en lærer eller pædagog trafikvagt fra kl. 7:45 til kl. 8:00 på alle skoledage.

Regler eller anbefalinger vedr. trafiksikkerhed

Frejaskolens elever modtager trafikundervisning.