MENU
Aula_close Layer 1

3.1 Ansvarsopgaver ved brand og brandøvelser

3.1 Ansvarsopgaver ved brand og brandøvelser

Ansvarsopgaver ved brand og brandøvelse på Frejaskolen (hovedbygning):

I garderoben i stueetagen står en kasse med orange veste. På vestene hænger ”action-cards”.

Følg instruktionen på kortet. Når instruktionen er afsluttet, skal du henvende dig til den brandansvarlige i skolegården (ved pergolaen).

OPGAVE 1 – BRANDANSVARLIG

 • Gå til aba-anlægget – tag din mobiltelefon med
 • Kontakt til brandvæsenet på 112 og fortæl:
  • Hvad du skal bruge (brandbil, ambulance, politi)
  • Hvilket telefonnummer du ringer fra
  • Hvad der er sket
  • Hvor det er sket: Rughavevej 6, 2500 Valby
  • Hvor mange tilskadekomne der er
    
 • Gå derefter ud i skolegården til den registreringsansvarlige og vent på brandvæsen, politi m.m.
 • Du er ansvarlig for den fortsatte kontakt til brandvæsen og politi
 • Gå sammen med den registreringsansvarlige til gymnastiksalen og afblæs brandøvelsen (hvis det er en øvelse)
 • Orienter personale og elever i gymnastiksalen om, hvad der skal ske videre frem (hvis der er brand)

OPGAVE 2 - REGISTRERINGSANSVARLIG

 • Tag elev- og personalelisten på opslagstavlen på sekretærens kontor
 • Tag et billede af fraværstavlen i personalerummet
 • Gå til skolegården ud for pergolaen
 • Registrer og kryds hver enkelt elevgruppe og deres voksne af, når de kommer ud af bygningen
  • Bed dem fortsætte til gymnastiksalen
 • Registrer voksne, som ikke har børneansvar
  • Bed dem fortsætte til gymnastiksalen
 • Bliv stående til huset er meldt tømt, eller til brandvæsenet overtager ansvaret
 • Gå sammen med den brandansvarlige til gymnastiksalen og afblæs brandøvelsen (hvis det er en øvelse)
 • Du er ansvarlig for information til forvaltning og forældre (hvis der er brand)

OPGAVE 3 – KÆLDEREN

 • Gå i kælderen
 • Tjek ALLE lokaler (få børn og voksne ud)
 • Alle døre skal lukkes – MEN IKKE LÅSES
 • Meld det til den registreringsansvarlige i skolegården ved pergolaen, når kælderen er tømt
 • Gå derefter til gymnastiksalen

OPGAVE 4 – STUEETAGEN

 • Gå til stueetagen
 • Tjek ALLE lokaler (få børn og voksne ud)
 • Alle døre skal lukkes – MEN IKKE LÅSES
 • Meld det til den registreringsansvarlige i skolegården ved pergolaen, når stueetagen er tømt
 • Gå derefter til gymnastiksalen

OPGAVE 5 – 1. SAL

 • Gå på 1. sal
 • Tjek ALLE lokaler (få børn og voksne ud)
 • Alle døre skal lukkes – MEN IKKE LÅSES
 • Meld det til den registreringsansvarlige i skolegården ved pergolaen, når 1. sal er tømt
 • Gå derefter til gymnastiksalen

OPGAVE 6 – 2. SAL

 • Gå på 2. sal
 • Tjek ALLE lokaler (få børn og voksne ud)
 • Alle døre skal lukkes – MEN IKKE LÅSES
 • Meld det til den registreringsansvarlige i skolegården ved pergolaen, når 2. sal er tømt
 • Gå derefter til gymnastiksalen

OPGAVE 7 – VAGT, BAGDØR

 • Gå til bagdøren for enden af huset
 • Sørg for at ingen (voksne eller børn) vender tilbage og vil ind i bygningen
 • Bliv ved døren til øvelsen afsluttes, eller til brandvæsenet overtager ansvaret

OPGAVE 8 – VAGT, DØR PÅ BAGSIDEN AF BYGNINGEN

 • Gå til døren på bagsiden af bygningen (ud for cyklerne)
 • Sørg for at ingen (voksne eller børn) vender tilbage og vil ind i bygningen
 • Bliv ved døren til øvelsen afsluttes, eller til brandvæsenet overtager ansvaret

OPGAVE 9 – VAGT, HOVEDDØR

 • Gå til hoveddøren
 • Sørg for at ingen (voksne eller børn) vender tilbage og vil ind i bygningen
 • Bliv ved døren til øvelsen afsluttes, eller til brandvæsenet overtager ansvaret

OPGAVE 10 – GYMNASTIKSALSANSVARLIG

 • Tag kassen med gruppenumre (og slik) fra depotet på kontoret
 • Gå til gymnastiksalen
 • Fordel gruppenumre rundt i salen
 • Tag imod – og berolig – børn og voksne
 • Afvent kommunikation fra brandansvarlig og registreringsansvarlig