MENU
Aula_close Layer 1

Referat Skolebestyrelsen 280920

Referat fra skolebestyrelsesmøde 28.09.2020 Frejaskolen

 

Dato: 28.09.2020                                                         

Kl.:  16.30– 18.30                                                                   

Sted: P-rummet på Rughavevej

Afbud senest 28.09.2020 kl.12.00        

 

Bestyrelsesmedlemmer:

Repræsenteret

Afbud

Louise Brandt Olsen - forældrerepræsentant

X

 

Olga Dymaretska - forældrerepræsentant

X

 

Karam Sidaros - forældrerepræsentant

X

 

Katrine S Pedersen- forældrerepræsentant

 

 

Ida Østergaard - forældrerepræsentant

X

 

Stephanie E. Munck - forældrerepræsentant

X

 

Katrine Kjær - forældrerepræsentant

 

 

Birgitte Holm-Johnsen - medarbejderrepræsentant

X

 

Annette Engeltoft Nielsen - medarbejderrepræsentant

 

X

Lisbeth H. Hansen - medarbejderrepræsentant

X

 

Sanne Strange – Pædagogisk leder KKFO VP

X

 

Mette Molander Eriksen– skoleleder

X

 

Jeanet Bentsen -souschef (Referent)

X

 

 

 

 

 

Type: B = beslutning – D = drøftelse – O = Orientering

Pkt.

Emne

Tid

Type

Referat

 1.  

Godkendelse af dagsorden

 

5

B

Godkendt

 1.  

Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen

 

 

Velkommen til Louise, forældrerepræsentant fra VP.

Velkommen til Sanne, ledelsesrepræsentant fra VP

 1.  

Konstituering af bestyrelse, valg af formand

10

B

Formand: Stephanie E. Munch

Næstformand: Louise Brandt Olsen

Fremadrettet

 1.  

Orientering fra bestyrelse, medarbejdere og ledelse.

-herunder arbejdsmiljø

15

O

Bestyrelsen:

Medarbejderne:

I KKFO’en er der kommet en infotavle på mellemtrinnet, for at eleverne kan se og overskue dagens og ugens aktiviteter. Loungeaktiviteterne er ved at komme i gang igen efter corona. Der er kommet en del nye børn, og de er faldet godt til.

Udskolingen fortæller at de nye elever er faldet godt til. Vi er stadig opmærksomme på at overholde retningslinjer for corona.

Det var nyt at prøve forældremøde over teams. Det lykkedes selv om det var anderledes.

I hverdagen er vi meget opdelt på trinnene.

 

Valgfag er blevet et prøvefag, der arbejdes på at finde en form der passer vores elever.

Vi har ikke haft elevråd siden marts, men det første elevrådsmøde holdes på RHV 30. september.

VP har også været ramt af covid-regler før sommerferien og var kommet godt i gang efter ferien. Desværre har VP oplevet covid-smittede. Det har betydet en genindførelse af øget opdeling af børn og personale.

Der er i VP ansat nye medarbejdere, der er også kommet nye børn i VP, som der arbejdes på at tage godt imod.

Derudover er der startet en ny afdelingsleder for skolen, Hanne Otte.

Ledelsen: Vi har fået mange nye børn, de sidste blev først visiteret primo juli, hvilket selvsagt har givet et pres i forhold til indkøring. I VP er der nu fuldt hus, dvs. 64 elever. På Rughavevej har vi fået mange nye elever hvoraf vi har fået 9 elever til 0. klasse. Der er 119 elever på RHV.

Der er stort pres på området i Københavns Kommune, hvilket vi mærker på Frejaskolen.

 

På RHV har vi en lærer der er gået på barsel, hvor en tidligere ansat har søgt og fået barselsvikariatet. To lærere har søgt orlov og stillingerne er blevet besat.

I VP har vi i dag haft ansættelsessamtaler af både pædagoger og lærere, og der er 1/9 startet en ny lærer, som blev ansat før sommerferien, samt en pædagog der starter i denne uge.

 

De nationale test er genindført fra og med dette skoleår.

 

Udskolingen har været på naturfagstur til Brorfelde.

 

 1.  

Status på covid-19 v/Mette

 

D

Vi forsøger at undervisningen er tilbage i normal drift, men vi går så vidt muligt ikke på tværs af trin. Vi har dog af pædagogiske årsager åbnet for at elever i frikvarterne kan være på tværs af trin på RHV.

Mette orienterer om covid-smitten i VP og håndteringen af den. Fx har vi lukket for at medarbejdere kan gå på tværs af afdelinger.

Vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer.

De smittede er så små begyndt at raskmelde sig komme på arbejde igen VP.

Der tales om undervisning på Teams og hvilke tanker og gode erfaringer vi har, som vi ville kunne bruge, hvis vi igen kommer i en situation hvor eleverne skal undervises over teams.

Forældrene fortæller, at det var godt at der var to faste mødetidspunkter om dagen. Det var vigtigt at fastholde det sociale.

Det har været særligt at skulle holde forældremøder på Teams, men det kunne lade sig gøre. Det fungerede godt i de fleste grupper, men noget af det personlige gik tabt. Det drøftes om forhindrede forældre fremover ville kunne deltage på forældremøder over teams, for på den måde at få alle med.

 

 1.  

Årets indsatser v/Mette

10

O

Næste møde

 1.  

Arbejdet med udvikling af KKFO, pejlemærker v/pæd.leder

10

O

Næste møde

 1.  

Punkter til næste møde den 9/11-20, mødet forlænges med ½ time 16.30-19.00

5

 

 • ”Velkommen til skolebestyrelsen” gennemgås. (læses til næste gang)
 • Brainstorm over emner skolebestyrelsen skal tage op. (fx samarbejde med andre skolebestyrelser, fællesskab mellem afdelingerne, traditioner)
 • Årshjul for skolebestyrelse
 • Årets indsatser v/Mette
 • Status på arbejdet med udvikling af KKFO, pejlemærker v/pæd.leder
 • Arbejdsmiljø

 

 

Evt.

 

 

 

Kan referat lægges ud på aula samtidig med det lægges på skolens hjemmeside? Det gør vi fremadrettet.

Mellemtrinnet: behøver det at være to skoledage til 15.30 og tre dage til 13.30? De meget lange dage er svære for nogle elever. Tages op på mødet i januar.

 

Skolebestyrelsesmøder 2020/21

Mandag 28/9

Mandag 9/11

Mandag 18/1

Mandag 1/3

Mandag 12/4

Mandag 17/5