MENU
Aula_close Layer 1

Brandindstruks

Brandinstruks

Ved brand: Brandvæsnet tilkaldes på 112

Skolelederen og skolebetjenten leder evakuering og eventuel slukning, indtil brandvæsnet kommer.

Varsling: Foregår via lokalt ringesystem samt ved megafon.

Evakuering: Når varsling lyder, fører medarbejderne elever, de er sammen med, til nærmeste trappe. Luk døren efter jer, men lås den ikke. Spild ikke tid på at tage tøj, personlige ejendele m.m. med.

Medarbejdere, der ikke er sammen med elever, går ned til garderoben i stueetagen og følger procedurerne for opgaver ved brand og brandøvelser.

Hvis adgangen til alle trapper er spærret af røg eller ild, søges tilflugt i et grupperum, og døren lukkes omhyggeligt. Den voksne må påkalde sig opmærksomhed fra et vindue, så brandvæsnet kan hjælpe via stiger eller beskyttelse mod røg.

Eleverne skal opfordres til at sætte sig ned på gulvet, hvor røgudviklingen er mindst. De skal beroliges mest muligt og holdes fra at klatre op i vinduerne.

Samlingssted: Alle grupper mødes i skolens gymnastiksal.

Villaen: Ved brand i villaen eller gymnastiksalene samles elever og personale i Frejaskolens tumlesal.

Dokumenter

Brandinstruks Rughave.pdf

Shape Created with Sketch.