MENU
Aula_close Layer 1

A-guide og Buf-flex kursus

A-guide kursus og A-guide Buf-flex kursus 2019/20

A – for adfærd, autisme, ADHD

 

Et kursusforløb målrettet personale, der arbejder med elever med sociale, kommunikative og opmærksomhedsmæssige udfordringer (Autisme og ADHD).

På kurset får du større indblik i og forståelse for børn med sociale, kommunikative og opmærksomhedsmæssige udfordringer.

Du bliver præsenteret for redskaber og metoder, der understøtter den faglige og sociale læring.

Under og efter kurset har du mulighed for at drøfte kursets tematikker og arbejde med at implementere redskaberne, metoderne og strategierne i samarbejde med Frejaskolens kompetencecenter.

På kursets fire moduler fokuserer vi på biologiske, psykologiske og sociale forklaringsmodeller. Vi præsenterer også den sociale og kognitive udvikling og de kognitive funktioners betydning for at kunne tolke, forstå og agere hensigtsmæssigt og meningsfuldt i den faglige og sociale verden.

 

Du bliver løbende præsenteret for redskaber og metoder, der understøtter den fag-faglige og den sociale læring. Du bliver også præsenteret for pædagogiske redskaber og strategier, der understøtter udvikling af mentalisering og perspektivtagning. Og du finder ud af, hvilken betydning det har at sætte klare rammer og tydeliggøre krav og forventninger.

 

Derudover sætter vi fokus på arbejdet med målsætninger, både sociale og faglige.

Vi fokuserer på indsatsen med at skabe rammer for, at alle børn har gode relationer og føler, at de er en del af fællesskabet. Herunder inddrager vi børnegruppernes ressourcer og kompetencer.

Når vi underviser i modulerne, veksler vi mellem teoretiske oplæg, praksis-eksempler og gruppearbejde. Mellem kursusgangene afprøver vi redskaber og metoder i klasserne for at skabe størst mulig overgang mellem kursus og praksis.

På kurset optager vi skolepædagoger, inklusionspædagoger og -vejledere, lærere, AKT-lærere og -vejledere. Vi opfordrer til, at I er to eller flere fra samme skole eller team, der tilmelder jer sammen.

Tilmelding til kurset foregår via Buf-akademi.