MENU
Aula_close Layer 1

Frejaskolens kompetencecenter 2019-2020

Frejaskolens kompetencecenter 2019-2020

 

Kompetencecentret

Siden 2003 har Frejaskolen fungeret som kompetencecenter og har tilbudt kurser, oplæg og sparring til kommunens skoler og institutioner. Kompetencecentret har været en del af flere større udviklingsprojekter, bl.a. tidlig indsats i Valby, inklusion med skole i Valby, opbygningen af A-guide og A-guide BUF-flexkurset, CO-teaching og Social Tænkning.

 

Kompetencecentrets ydelser er en del af kommunens samlede indsats om inklusion.

 

Sparring

Vi tilbyder sparring i forhold til børn med sociale, kommunikative eller opmærksomhedsmæssige udfordringer – en diagnose er ikke nødvendig. Vi stræber efter at være lettilgængelige og tæt ved praksis. På møderne kommer vi med forslag til konkrete redskaber og værktøjer, der giver mening i den kontekst, som elev og personale befinder sig i.

 

Når I henvender jer, aftaler vi tid til et besøg i klassen. Her får vi et indtryk af de fysiske rammer, af klassen eller gruppen og får sat ansigt på den elev eller de elever, som henvendelsen drejer sig om.

 

Efter besøget holder vi et indledende møde, hvor vi sammen afdækker elevens eller elevernes styrker og udfordringer. Vi ser også på, hvilke faktorer der dæmper og udløser vanskelighederne. Der aftales nogle få, konkrete mål, som I arbejder med frem til næste møde.

 

Det er ressourcecentret eller teamet, der beslutter hvilke relevante aktører, der skal deltage i sparringen. Det kan være ledelse, interne og eksterne vejledere, teamkolleger og forældre.  

 

BUF-flex sparring

Hvis I som skole har elever, der er bevilget BUF-flex inden for autisme- eller ADHD-området, er I samtidig bevilget løbende rådgivning og sparring fra Frejaskolens kompetencecenter. Når I planlægger skoleåret, kan I lave aftaler med skolens ledelse, ressourcecentret og Frejaskolens kompetencecenter, så forløbet er på plads fra skoleårets start. Vi tilbyder også A-guide BUF-flexkursus (se nedenfor).

 

Oplæg på skoler og institutioner

Kompetencecentret tilbyder oplæg, som har fokus på praksis. Vi giver idéer og inspiration til forebyggende, foregribende og indgribende pædagogiske strategier, der giver mening for hele klassen, grupper i klassen og den enkelte elev. Oplæggene tager afsæt i et dobbelt perspektiv på praksis, hvor både barnets og fællesskabets betydning er i fokus. Oplæggene afvikles på jeres skole eller institution. Indhold og omfang vil blive tilrettelagt i samarbejde med jer. Oplæggene kan rette sig mod hele eller dele af personalet.

 

Et oplæg kan tage udgangspunkt i forskellige aspekter, f.eks.:

 

 • Hvilken forståelse eller viden er nødvendig hos personalet omkring barnet for at skabe trivsel og faglig udvikling? Hvordan kan vi forstå adfærd?
 • Hvilke barrierer for deltagelse og læring oplever barnet?
 • Er der overensstemmelse mellem det, barnet magter, og det vi forlanger af ham eller hende? Herunder kravsætning
 • Præsentation af værktøjer til at kunne observere, analysere, opstille hypoteser og anvise meningsfulde strategier
 • Præsentation af pædagogiske værktøjer og strategier, der retter sig mod børnefællesskabet, personalets tilgang og barnet. ”Tips og tricks”

 

A-guidekursus

Frejaskolens kompetencecenter udbyder to A-guidekursusforløb:

 

 • A-guide kursus, som retter sig mod lærere, AKT-vejledere, inklusionspædagoger, skolepædagoger, mv. 
 • A-guide BUF-flexkursus, som retter sig mod medarbejdere på skoler, der har elever tildelt BUF-flexmidler
   
  Formålet med A-guidekurserne er at sikre, at den enkelte skole har viden og forståelse til bedst muligt at lave inkluderende undervisning, der understøtter elever med social-kommunikative eller opmærksomhedsmæssige udfordringer. Læs mere på www.bufakademi.kk.dk

 

Kontakt

Før I henvender jer, anbefaler vi, at I læser kompetencecenterets rammebeskrivelse (link). Det er skolens ledelse eller en fra skolens ressourcecenter, der skal henvende sig til kompetencecenteret.

 

Hvis I har spørgsmål vedr. kompetencecentrets tilbud, kan I skrive til Frejaskolen på følgende mail: frejaskolen@kk.dk

 

Kompetencecentrets udbud af kurser kan ses på www.bufakademi.kk.dk


Medarbejdere i kompetencecentret er: Marianne Sollok Nordenhof, Kamilla Enggaard Reitz og Signe Brinkø.

 

 

 

 

 

Dokumenter